CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

 

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN:

Khách sạn Mondial Huế  không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà  mondialhotel.com.vn  thu thập bao gồm:

          Họ và tên

          Địa chỉ

          Điện thoại

          Email

 

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Thông tin của Khách hàng sẽ không được tiết lộ dưới bất kì hình thức nào. Mọi thông tin chỉ được sử dụng trong việc liên hệ giữa Khách sạn và Khách hàng khi cần thiết.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Mondialhotel.com.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

Hỗ trợ khách hàng

Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

 

LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Mondialhotel.com.vn lưu trữ thông tin thu thập từ quý khách hoặc từ trang web để tạo ra một "hồ sơ" cá nhân của quý khách. Chúng tôi không chia sẻ hồ sơ cá nhân của quý khách với các bên thứ ba khác.

Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của quý khách theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và / hoặc thực hiện theo một thủ tục pháp lý, lệnh của tòa án, hoặc quá trình hợp pháp trên trang web của chúng tôi.

Đối với thông tin cá nhân, Mondialhotel.com.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về info@mondialhotel.com.vn

 

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN:

Nhân viên khách sạn Mondial và fastbooking.com có thể tiếp cận thông tin của khách hàng.

 

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN:

Khách sạn đã kí hợp đồng và ủy quyền cho Fastbooking.com nên mọi liên lạc để khách hàng có thể liên hệ với Fastbooking.com về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình tại địa chỉ: 400 Orchard Road, # 24 – 10 Orchard Tower, Singapore 238875

 

PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

Liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông
báo.quý khách vui lòng gưi thông tin đến địa chỉ mail : info@mondialhotel.com.vn khách
sạn sẽ xử lí theo các bước như sau:
     1. Tiếp nhận thông tin
     2. Xác nhận và kiểm tra lại thông tin
     3. Trong vòng 3 đến 5 ngày khách sạn sẽ phản hồi cho khách hàng.